menu

HOME

What, why, where...

Tadam to kreatywna grupa filmowa
Tworzymy obraz. Przełamujemy konwenanse. Stwarzamy alternatywę.
Kreatywność jest elementem każdego naszego działania.Tym dla nas właśnie jest sztuka filmowa i sztuka produkcji.
Każdy projekt opatrujemy opieką producencką. Od początku do końca czuwamy nad nim, wspólnie z Tobą nadając mu kształt .
TADAM to grupa filmowa założona w 2012 roku.
Zajmujemy się produkcją form audiowizualnych: teledysków, reklam, filmów, a także sesji fotograficznych.
————————————————————————————————————————————————

We are a creative agency dealing with the broader activities of the film and PR.
Create a picture. We break the conventions. We offer you an alternative.
Creativity is part of each of our actions.This for us is the art of film and art.
Each project surrounded with care of the production. From the beginning to the end we watch over it, together with you giving it shape.
Tadam is a group of artists: operators, editors, photographers, composers, stylists, graphic designers and PR. operating in different areas of promotion, advertising and film.
————————————————————————————————————————————————

Я tadam группу фильм основан в 2012 году.
Мы производим аудиовизуальных форм : музыкальные клипы, рекламные ролики , видео и фотосессии .

/